Onderhoud & reparaties

Onderhoud wordt door Dental Service Jansen vanzelfsprekend altijd uitgevoerd volgens voorschrift en met originele onderdelen. Waar mogelijk zullen kwalitatief gelijke maar financieel voordeliger onderdelen worden gebruikt.

Dental Service Jansen levert bij de eerste servicebeurt altijd een logboek, waarin vervolgens het jaarlijks onderhoud en eventuele storingen zullen worden vermeld. Dit logboek zal altijd ter inzage op uw praktijk blijven.

Dental Service Jansen houdt in een klantregistratiesysteem precies bij wanneer de volgende servicebeurt gepland dient te worden en neemt een maand van tevoren contact met uw praktijk op voor het inplannen van een afspraak.

Reparaties zullen natuurlijk altijd in overleg met de klant ingepland worden. Dental Service Jansen werkt met bruikleen apparatuur, zodat de meest urgente onderdelen in uw praktijk gewoon kunnen blijven functioneren.

Dental Service Jansen werkt zelfstandig, maar heeft nauwe contacten met anderen dentale leveranciers, waardoor er voor uw probleem altijd een oplossing wordt gevonden.

Top